Стандарти за пожарна безопасност и защита на населението

Както вече знаете, на страницата ни „Нормативни изисквания“ можете да намерите информация за нормативните документи, съдържащи изисквания към осигуряването на пожарна и аварийна безопасност в обектите.

Освен нормативните документи, съществуват и множество стандарти в областта на пожарната безопасност и защитата на населението. Днес накратко ще ви запознаем и с тях.

Стандартите в областта на пожарната безопасност и защитата на населението могат да се обособят в няколко групи.

Терминологични стандарти.

Тук попадат стандартите за класификация на пожарите, защита срещу пожар, основни понятия за експлозивната атмосфера, поведение при горене на някои материали и др.

Стандарти за оценка съответствието на продукти, вещества и материали с изискванията за пожарна безопасност.

Включени са стандарти за изпитания за реакция на огън на продуктите, поведение при горене на текстил и продукти от текстил, определяне на пламна температура, средства за защита на дървесина, изпитване на устойчивост на огън, изпитване на хранилища за ценности, изпитване на опасност от пожар и др.

Стандарти за пожаротехническо въоръжения, гасителни вещества и лични предпазни средства.

Обхваща стандарти за стационарни пожарогасителни инсталации, подземни пожарни хидранти, пожарни съединители, маркучи, пожарогасителни вещества, возими пожарогасители, носими пожарогасители, противопожарни одеяла, преносими съоръжения за изхвърляне на гасителни вещества, защитно облекло за пожарникари, каски за пожарникари, обувки за пожарникари и др.

Стандарти за съставни части на пожароизвестителни системи и системи за управление на дим и топлина.

Тук намираме стандартите за пожароизвестителни системи – пожарни сигнализатори, звукови сигнализатори, токозахранващи устройства, топлинни пожароизвестители, пламъчни пожароизвестители, входящо-изходни устройства, димни пожароизвестители в тръбопроводи…

Стандарти за съставни части на пожарогасителни инсталации.

Изброени са стандарти, определящи изискванията и методите за изпитване на ръчни устройства за пускане и спиране, вентили за резервоари, струйници при системи с СО2, съединители, манометри и релета за налягане, сухи и мокри контролно-сигнални устройства, инсталации с прах, пяна, водна мъгла…

Свързани стандарти с БДС EN 16034 за оценяване съответствието на врати, прозорци и затварящи съоръжения.

В тази група са стандартите за комплекти врати за пешеходци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и отваряеми прозорци, изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима, спецификация на характеристиките на обков…

Стандарти и стандартизационни документи, свързани с проектирането, изпълнението и експлоатацията на обектите.

Съдържа стандарти относно основи на проектирането на строителни конструкции, въздействия върху строителните конструкции, проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, проектиране на стоманени конструкции, проектиране на дървени конструкции, проектиране на различни видове стационарни пожарогасителни инсталации, нефтена и газова промишленост и др.

Пълният списък със стандартите (общият им брой е над 350!) е достъпен за ползване от специалната страница „Стандарти в областта на пожарната безопасност“ в сайта на МВР – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Включени са и линкове към индивидуалните страници на стандартите в сайта на Българския институт за стандартизация, откъдето те могат да бъдат закупени като PDF файл, на хартия или на CD.

 

Share: