Видове пожарогасители

Настоящата публикация ще ви запознае с видовете пожарогасители, които днес намират най-широко приложение.

В „История на пожарогасителите“ разгледахме развитието на пожарогасителните устройства през годините. Някои принципи на гасене от онези години се прилагат и днес.

Пожарогасителите могат да се класифицират по различни признаци.

Видове пожарогасители в зависимост от гасителния агент.

Най-широко приложение намират:

Прахови пожарогасители: заредени са със специален прах (или смес от прахове). За изтласкването на праха през накрайника се използва газ под налягане (най-често азот).

Пожарогасител с въглероден диоксид (СО2): видно от името, корпусът е запълнен с въглероден диоксид под налягане, който се явява и гасителен агент.

Пожарогасители на водна основа: За гасителен агент се използва вода с добавки (против замръзване, пенообразуващо вещество и др.). И при тях за изтласкване на водата в корпуса се зарежда газ под налягане.

Pozarogasitel-2A

Видове пожарогасители в зависимост от количеството на гасителния агент.

Прахови пожарогасители: 1 кг, 2 кг, 6 кг, 12 кг, 50 кг, 100 кг.

Пожарогасители с въглероден диоксид: 5 кг, 10 кг, 30 кг.

Пожарогасител на водна основа: 6 л, 9 л.

Макар и по-рядко на пазара могат да се срещнат и такива с други параметри.

Трябва да подчертаем, че общото тегло на пожарогасителя е много по-голямо от това на гасителния агент. Корпусите на пожарогасителите са съдове под налягане и затова стената им е с достатъчна дебелина, а това увеличава теглото. Например пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг тежи над 14 кг.

Видове пожарогасители в зависимост от класа на погасявания пожар.

Ще припомним, че класовете на пожарите са пет: A, B, C, D, F.

Праховите пожарогасители са предназначени за погасяване на пожари от класове A, B, C.  В зависимост от вида на заредения гасителнен прах те могат да бъдат използвани за пожари в класове B,C или A,B,C.

Пожарогасителите с въглероден диоксид се справят успешно с пожари от класове B и C.

Пожарогасителите на водна основа се използват при пожари от клас A. Ако имат пенообразуваща добавка, могат да са ефективни и при някои пожари от клас B.

Важно е да запомним, че при гасене на запалване (пожар) от определен клас, трябва да ползваме пожарогасител за същия клас пожари. Например ако се запали течно гориво, трябва да го гасим с пожарогасител за пожари клас B (или BC); в противен случай ефектът най-вероятно ще е нулев или дори обратен на очакванията ни!

Видове пожарогасители в зависимост от начина на обслужване.

Подразделят се на носими и возими.

Носимите пожарогасители са предназначени да бъдат носени и обслужвани на ръка. Имат максимално тегло (маса) до 20 кг. Съоръжени са с ръкохватка, посредством която могат да се пренасят от ползващото ги лице. Поради сравнително ограничения си обем времето за работа след задействане не е голямо.

Возимите пожарогасители са предназначени за ръчно придвижване и обслужване. Имат общо тегло (маса), по-голямо от 20 кг (при някои модели – над 100 кг).  Монтирани са към колички, улесняващи движението.

Пожарогасителите се различават и по времето / ефективността на работа след задействане.

Най-общо важи правилото: повече гасителен агент в корпуса – по-дълго време на действие. Задава се не в минути / секунди, а като възможност за погасяване на огнище (запален огън) с определени параметри.

Примерни обозначения на такива огнища: 21B, 13А…, където B, A… са класовете на пожара, а 21, 13… указват размерите на елементите на огнището.

За по-любознателните:

– Огнищата за изпитване при пожари от клас А представляват фигури от дървени летви със зададени размери, подпрени върху метална рамка.

– Огнищата за изпитване при пожари от клас В се състоят от различни по размери цилиндрични тави, заварени от стоманен лист и пълни с течно гориво…

 

Още по темата:

Избор на пожарогасители за конкретно помещение

Класификация на пожарите

Ползване на пожарогасител

 

Share: