Противопожарни одеяла

Представяме ви още едно средство за борба с пожари в начален стадий – т.н. противопожарни одеяла.

В публикацията „Механизъм на горенето“ изяснихме, че за възникване и поддържане на горенето са необходими три фактора – вещество, което може да гори, вещество, поддържащо горенето (кислород)  и висока температура.  Един от начините за прекратяване на горенето е прекъсване на притока на кислород към огъня. Това може да стане с противопожарни одеяла.

Какво представляват противопожарните одеяла?

По определение това са изделия от гъвкав листов материал, предназначени да бъдат използвани за гасене на малки пожари чрез покриване.

Материалът, от който са изработени, трябва да бъде устойчив при въздействие на висока температура. В миналото широко приложение са намирали азбестовите противопожарни одеяла, но поради канцерогенните свойства на азбеста, днес той е заменен с други материали (например плат от стъкловлакна).

Видове противопожарни одеяла.

Обикновените противопожарни одеяла са предназначени основно за погасяване на огън от масла за готвене. Могат да се използват и за гасене на запалено лично облекло. Ползват се от един човек и са за еднократна употреба – след излагане на въздействието на огън трябва да се бракуват и подменят с нови. Наричат се още одеяла от лек тип. Стандартът, на който отговарят, е БДС EN 1869.

Има и още един вид противопожарни одеяла – от т.н. „тежък тип„. Те се прилагат за защита от въздействието на топлина и за гасене на пожари с площ до 0,16 кв.м. и / или при горене на не повече от 5 л. течно гориво. Те са с по-високи показатели (по-устойчиви) от описаните по-горе.

Противопожарните одеяла се предлагат на пазара с различни размери.

Ползване на противопожарни одеяла.

Последователността на действие е следната:

  • одеялото се изважда от опаковката;
  • ръцете се поставят в защитните му джобове и одеялото се разгръща (разтваря);
  • гасящият застава с лице към пламъците, предпазвайки се с одеялото, и се приближава внимателно към огъня;
  • одеялото се премята върху горящия предмет;
  • при нужда се придърпва до пълното закриване на огъня;
  • ако се гаси запалена готварска мазнина в съд върху включена печка, печката незабавно се изключва;
  • след прекратяване на огъня се изчаква поне 15 мин. преди одеялото да бъде отстранено.

В случай, че моделът на одеялото е без предпазни джобове, се препоръчва при захващането му да се ползват ръкавици.

При гасене на запалено облекло противопожарното одеяло се увива около горящото облекло. Пострадалото лице трябва да легне на земята / пода и да се претърколи няколко пъти.

Share: