Posted in Обща информация Пожарна безопасност

Започна общественото обсъждане на всеобхватни изменения и допълнения в Наредба Iз-1971 от 2009г.

На Портала за обществени консултации на Министерски съвет вече започна обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Нaредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила…

Към публикацията...
Posted in Обща информация Пожарна безопасност

Изисквания към търговците по пожарна безопасност

Знаете ли кой има право да обслужва вашите пожарогасители или пожароизвестителни системи? В днешната публикация ще ви запознаем с основните изисквания към физически и юридически лица, регистрирани като търговци за…

Към публикацията...
Posted in Пожарна безопасност

Пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи

За повечето от нас летният сезон е време за почивка – за екскурзии, пътуване, отдих на море или планина… Но не бива да забравяме, че за други лятото е сезон…

Към публикацията...
Posted in Пожарна безопасност

Държавен противопожарен контрол

За съжаление пожарите не са изключение в нашето ежедневие. А когато има жертви и щетите са големи, често се задава въпросът кой трябва да контролира пожарната безопасност на обектите. Ето…

Към публикацията...
Posted in Пожарна безопасност

Огневи работи – правила и норми

Продължаваме да изясняваме нормативните изисквания за извършване на специфичен вид пожароопасни дейности, наречени „огневи работи“. В две предходни публикации ви запознахме с някои общи сведения за тези работи, както и…

Към публикацията...
Posted in Пожарна безопасност

Огневи работи – организация

В публикацията „Огневи работи – общи сведения“ започнахме да ви запознаваме с основните изисквания при извършване на огневите работи. Днес продължаваме с изискванията относно организацията и документирането на тази специфична…

Към публикацията...
Posted in Пожарна безопасност

Огневи работи – общи сведения

Една от дейностите с повишен риск от запалване или пожар е извършването на огневи работи. Както подсказва името им, тук работните процеси са свързани с образуване на открит огън. Огневи…

Към публикацията...
Posted in Пожарна безопасност

Изисквания при работа с леснозапалими и горими материали

При упражняване на трудовата ни дейност почти ежедневно се налага да съхраняваме и ползваме леснозапалими и горими материали. Това могат да бъдат както леснозапалими / горими течности, горими газове, горими…

Към публикацията...