Устройство на пожарогасителите

Задавали ли сте си въпроса какво е устройството на пожарогасителя?

Най-общо можем да го оприличим на флакон с дезодорант. Флаконът съдържа газ под налягане. След натискане на бутона този газ излиза през отвора и изхвърля със себе си съдържанието.

Пожарогасителите също са заредени с гасително вещество и газ под налягане. При задействане веществото се изхвърля навън с помощта на сгъстения газ (често той се нарича транспортен или изтласкващ газ).

Устройство на пожарогасител – прахов.

Основният елемент от конструкцията му е металният корпус (1). При някои по-малки модели корпусът може да е от пластмаса. Гасителното вещество (в случая – фин прах) се извежда навън посредством гъвкав шланг (2), към който е прикрепен накрайник.

Пренасянето и задействането на пожарогасителя става посредством специална двойна ръкохватка (3). Долната й част е закрепена неподвижно към корпуса и служи за носене, а задействането на пусковия механизъм става чрез притискане на горната ръкохватка надолу.

За избягване на случайно задействане, двете части са фиксирани неподвижно една към друга посредством специален детайл, който е осигурен срещу изпадане и пломбиран. Преди ползване на пожарогасителя този детайл трябва да се отстрани чрез издърпване, при което пломбата се разкъсва.

В корпуса е монтирана специална тръба, стигаща почти до дъното му (5). Тя е потопена във фин гасителен прах (6). Обемът над праха е запълнен с газ под налягане (7).

Как можем да сме сигурни, че пожарогасителят е работоспособен? Щом пломбата е цяла, значи с него не е работено. А ако корпусът е под налягане, отчетено по манометъра (4), чиято стрелка трябва да е в зелената зона, можем да очакваме, че след задействане на пусковия механизъм той ще сработи нормално.  Е, ако пожарогасителят не е носен на проверка с години, не е изключено финият гасителен прах да се е слепнал на бучки, което рязко би снижило ефективността му.

Устройство на пожарогасител – воден.

Устройството му е идентично на праховия. Разликата е във вида на гасителния агент – тук се ползва вода с примеси.

Устройство на пожарогасител – СО2.

И той се състои от здрав метален корпус (1) и ръкохватки с пусков механизъм (3). При някои по-стари модели задействането става след развиване (развъртане) на кран в горната част на корпуса.

Пожарогасителите СО2 нямат отделен гасителен агент – за такъв се използва въглеродният диоксид (5), изтласкван през тръбата (4). Налягането е над 200 бара.

Разпознават се по т.н. снегообразувател във вид на конус / фуния (2). Последният може да е закрепен директно към корпуса или към гъвкав шланг. Във втория случай снегообразувателят има изолираща дръжка – по време на работа температурата на излизащия въглероден диоксид е много ниска и може да причини увреждане на кожата.

 

Още по темата:

Видове пожарогасители

Ползване на пожарогасител

Поддръжка на пожарогасителите

 

 

 

 

Share: