Избор на пожарогасители за конкретно помещение

Избор на пожарогасител

Днес ще се спрем на изискванията при избор на пожарогасители за конкретен обект (помещение, площадка, цех и т.н.).

Знаете ли колко и какви пожарогасители трябва да закупите и монтирате в помещението, в което работите? Най-евтините? Най-малките по размери, за да не ни се пречкат по коридорите? Най-леките?

Редовните посетители на сайта ни вече са запознати с устройството, действието и поддръжката на най-често използваните средства за първоначално гасене – пожарогасителите. Запознахме ви и с класовете и категориите по пожарна опасност на различните обекти.

Избор на пожарогасители – нормативни изисквания.

Както може да се очаква, изискванията за избор на пожарогасители и други средства за първоначално гасене са регламентирани в нормативен документ – Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (повече за нормативните документи – в страницата ни „Нормативни изисквания„).

Наредбата съдържа няколко приложения, но по темата ще ви насочим към Приложение 2. В него е дадена таблица с изискванията към осигуряването с пожаротехническите средства за над 180 вида помещения, съоръжения, инсталации и свободни дворни площи.

Всички те са групирани както следва:

 • Група I – производства и производствени помещения, съоръжения, инсталации и свободна дворна площ;
 • Група II – обществени сгради и свободна дворна площ към тях;
 • Група III – закрити складове и свободна дворна площ към тях;
 • Група IV – открити складове / свободна дворна площ.

Ако не можете да намерите вашия обект (помещение, площадка…) в таблицата, трябва да го приравните към сходен на него по пожарна опасност, за който има изисквания.

За обезпечаване на пожарна безопасност в Приложение 2 се изисква осигуряване на следните видове пожаротехнически средства:

 • пожарогасители с прах – 6 или 12 кг;
 • пожарогасители с въглероден диоксид – 5 кг;
 • пожарогасители на водна основа – 9 л за пожари клас А и клас В;
 • возими пожарогасители: с въглероден диоксид 30 кг и прах 50 кг;
 • противопожарни одеяла с размери не по-малки от 1,5 х 1,5 м.

Таблицата има следния вид:

Таблица - избор на пожарогасители

Оттук нататък… се запасявате с търпение и търсите наименованието на вашия обект (помещение, цех, склад…) в колона 2.

Пълният текст на Приложение 2 към Наредба Iз-1971 можете да ползвате ТУК.

Избор на пожарогасители – примери.

Ето няколко примера с изисквания към избор на пожарогасители за различни обекти:

 • книжарница: на всеки 100 кв.м площ по 1 бр. пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А;
 • магазин за текстил, обувки, галантерия: на всеки 100 кв.м площ по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 6 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А;
 • сладкарница, закусвалня: на всеки 150 кв.м площ по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 6 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А;
 • магазин за бои, лакове, разтворители: на всеки 100 кв.м площ по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 12 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас В;
 • шивални и обущарски помещения: на всеки 150 кв.м площ по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 6 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А + 1 бр. пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг;
 • аптека: на всеки 100 кв.м площ по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 6 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А + 1 бр. пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг;
 • фургони и офис-контейнери: за всеки контейнер по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 6 кг;
 • детски заведения: на всеки етаж по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 6 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А.

Важно е да уточним, че за някои категории обекти освен средства за първоначално гасене трябва да се монтират пожарогасителни, пожароизвестителни и други специализирани уредби. Но за тях ще ви разкажем в друга публикация.

 

Още по темата:

Видове пожарогасители

Поддръжка на пожарогасителите

 

 

Share: