Избор на пожарогасители за конкретно помещение

Избор на пожарогасител

Днес ще се спрем на изискванията при избор на пожарогасители за конкретен обект (помещение, площадка, цех и т.н.).

Знаете ли колко и какви пожарогасители трябва да закупите и монтирате в помещението, в което работите? Най-евтините? Най-малките по размери, за да не ни се пречкат по коридорите? Най-леките?

Редовните посетители на сайта ни вече са запознати с устройството, действието и поддръжката на най-често използваните средства за първоначално гасене – пожарогасителите. Запознахме ви и с класовете и категориите по пожарна опасност на различните обекти.

Избор на пожарогасители – нормативни изисквания.

Както може да се очаква, изискванията за избор на пожарогасители и други средства за първоначално гасене са регламентирани в нормативен документ – Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (повече за нормативните документи – в страницата ни „Нормативни изисквания„).

Наредбата съдържа няколко приложения, но по темата ще ви насочим към Приложение 2.

В него е дадена подробна таблица с изискванията към осигуряването с пожаротехническите средства за над 180 вида помещения, съоръжения, инсталации и свободни дворни площи.

Всички те са групирани както следва:

 • Група I – производства и производствени помещения, съоръжения, инсталации и свободна дворна площ;
 • Група II – обществени сгради и свободна дворна площ към тях;
 • Група III – закрити складове и свободна дворна площ към тях;
 • Група IV – открити складове / свободна дворна площ.

За обезпечаване на пожарна безопасност съгласно Приложение 2 се изисква осигуряване на някои от следните видове пожаротехнически средства:

 • пожарогасители с прах – 6 или 12 кг;
 • пожарогасители с въглероден диоксид – 5 кг;
 • пожарогасители на водна основа – 9 л за пожари клас А и клас В;
 • возими пожарогасители: с въглероден диоксид 30 кг и прах 50 кг;
 • противопожарни одеяла с размери не по-малки от 1,5 х 1,5 м.

Таблицата с описание на изискващите се пожаротехнически средства има следния вид:

Таблица - избор на пожарогасители

В края на Приложение 2 (под таблицата) са дадени някои важни допълнителни указания за прилагането му.

Оттук нататък… се запасявате с търпение и търсите наименованието на вашия обект (помещение, цех, склад…) в колона 2.

Какво следва, ако въпреки положеното старание не можете да го откриете? Трябва да го приравните към обект, сходен на него по пожарна опасност, за който има изисквания.

При окончателното определяне на необходимите ви количества задължително отчитайте и информацията в колона 3. Тоест, ако в таблицата е записано, че на всеки 100 кв.м се осигуряват 2 пожарогасителя от даден вид, а обектът е с площ 500 кв.м, то трябва да монтирате общо 10 такива пожарогасителя.

Пълният текст на Приложение 2 към Наредба Iз-1971 можете да ползвате ТУК.

Избор на пожарогасители – примери.

Ето няколко примера с изисквания към избор на пожарогасители за различни обекти съгласно цитираното по-горе Приложение 2 към Наредба Iз-1971:

 • книжарница: на всеки 100 кв.м площ по 1 бр. пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А;
 • магазин за текстил, обувки, галантерия: на всеки 100 кв.м площ по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 6 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А;
 • сладкарница, закусвалня: на всеки 150 кв.м площ по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 6 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А;
 • магазин за бои, лакове, разтворители: на всеки 100 кв.м площ по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 12 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас В;
 • шивални и обущарски помещения: на всеки 150 кв.м площ по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 6 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А + 1 бр. пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг;
 • аптека: на всеки 100 кв.м площ по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 6 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А + 1 бр. пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг;
 • фургони и офис-контейнери: за всеки контейнер по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 6 кг;
 • детски заведения: на всеки етаж по 1 бр. пожарогасител с прах АВС 6 кг + 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А.

Важно е да уточним, че за някои категории обекти освен средства за първоначално гасене трябва да се монтират пожарогасителни, пожароизвестителни и други специализирани уредби. Но за тях ще ви разкажем в друга публикация.

 

Още по темата:

Видове пожарогасители

Поддръжка на пожарогасителите

 

 

Share: