Правила за поведение и действие при земетресение

Днес темата за земетресенията е изключително актуална. Медиите ежедневно ни правят свидетели на разрушенията и човешките жертви, причинени от поредицата тежки трусове в съседна Турция, в Сирия и в други държави по света.

Какво представлява земетресението?

Най-общо това е раздвижване на земната повърхност, предизвикано от освобождаването на огромно количество енергия вследствие разместване и деформация на част от земната кора. Разпространяването на трептенията в земните пластове се нарича сеизмична вълна.

Характеристиките на земетресенията се оценява по ефекта, който оказват. В различните страни е възприето измерване и оценяване на тази характеристики по различни методи и скали – на Рихтер, на Медведев – Шпонхойер – Карник, на Меракли, на Омори и др. В ЕС от 1998г. се прилага т.н. Европейска макросеизмична скала EMS-98. Създадена е след преразглеждане и подобряване на скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник.

Какво следва да предприемем при земетресение?

Ще ви запознаем с някои основни препоръки на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР за поведение и действие при земетресение.

Как да се подготвим за земетресение при сеизмично спокоен период.

 • Мебелите у дома ни трябва да се стабилно разположени и добре закрепени. Не съхранявайте тежки предмети на високи места.
 • Не разполагайте едрогабаритни мебели и предмети близо до входа на жилището.
 • Предварително определете безопасните места, които да заемете при усещане на първия трус. Най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите. По-безопасни са вътрешните носещи стени и колони.
 • Подгответе семеен план за действие, определете лице за контакти извън вашия регион, с което всеки член от семейството ви да поддържате връзка при необходимост.
 • Трябва да разполагате с чанта за документи и ценни вещи, фенерче, аптечка, топли дрехи, резерв от храна и вода, телефон и зарядно за него…
 • Препоръчително съдържание на т.н. „Раница / чанта за бедствия“ можете да намерите ТУК (информацията е от сайта на МВР).

Поведение и действия при усещане на първия трус.

 • Опитайте да напуснете сградата и да излезете на открито само ако можете да го направите за не повече от 10 секунди. Ако това не е възможно, не напускайте сградата!
 • В жилището заемете по възможност безопасно място – близо до вътрешна носеща стена или колона, под стабилна маса…
 • След първите вибрации движението ще се засилва, не изпадайте в паника и не хуквайте към асансьора или стълбището.
 • Ако сте навън и управлявате автомобил, спрете на открито безопасно място, далеч от високи сгради и далекопроводи.
 • Ако сте на улицата, застанете на голямо разстояние от сгради и далекопроводи.

Поведение и действие след преминаване на първия трус.

 • Изключете газа, водата и електричеството.
 • Вземете чанта с необходимите ви неща и напуснете сградата. Не ползвайте асансьор, слизайте по стълбите.
 • След излизане застанете на открито място. Разстоянието до близките сгради трябва да е по-голямо от височината им.
 • Спазвайте обществения ред. При силно земетресение с разрушения се опитайте да помогнете на пострадалите и да обозначите местата, където има затрупани хора.
 • Изпълнявайте указанията на компетентните органи.
 • Не забравяйте, че може да се очакват и вторични трусове.

Поведение и действие след земетресението.

 • Изчакайте информация за затихване на земните трусове и отминала опасност.
 • Ако трусът е бил силен, можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи.
 • След влизане в жилището направете оглед за състоянието му – разместени мебели, пукнатини, течове, мирис на газ…
 • Информирайте съвсем накратко близките си какво се е случило. Не претоварвайте линиите за комуникация.

С пълния текст на правилата за поведение и действие при земетресение можете да се запознаете от специалната страница на сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

 

Още по темата:

Правила за поведение и действие при наводнение

 

Share: