Правила за поведение и действие при горски пожар

През горещите летни дни темата за горските пожари отново става особено актуална. Наличието на суха трева, клони и храсти, в съчетание със силен вятър и източник на запалване, бързо могат да изпепелят горския масив. Горски пожар на голяма площ със сигурност ще бъде истинско бедствие за даден регион – похабява се голямо количество дървен материал, влошават се параметрите на околната среда и възможностите за поминък на населението, висок е рискът от жертви и поражения на сградния фонд в населени места или други обекти…

Горски пожар – какви са най-честите причини?

  • На първо място трябва да посочим човешката небрежност. Изхвърляне на незагасен фас от прозореца на колата, недобре угасено огнище след пикник в планината, опит за почистване на горими отпадъци посредством запалването им в близост до дървета и храсти (тук рискът е особено висок при ветровито време), палене на стърнища… Понякога дори и захвърлена стъклена бутилка може да фокусира слънчевите лъчи и да подпали тревата под нея.
  • Детската игра с огън също не е за подценяване – малчуганите са любопитни и затова кибритът не бива да бъде достъпен при техните занимания.
  • Друга причина може да бъде техническа неизправност на автомобили, машини и съоръжения, намиращи се в горски масиви, а също и необезопасени срещу възникване на пожар ремонтни дейности (такива са заваряване, работа с ъглошлайф, горелки и др.).
  • Има и причини, които не могат да се предвидят и предотвратят, например попадането на мълния върху сухо дърво.
  • Макар и по-редки, случаите на горски пожари поради съзнателни злонамерени действия също имат тажки последствия.

Горски пожар – как да го разпознаем?

Когато видим пламъците, всичко е ясно. Но преди тях можем да усетим специфичен мирис на изгоряло, във въздуха да се появят дим и сажди, животинските видове също променят поведението си…

Какво да предприемем при горски пожар?

Ако сме в непосредствена близост или в огнището на горския пожар, преди всичко трябва да се погрижим за собствената си безопасност, за да не бъдем обградени от пламъците.

След като сме в безопасност, подаваме сигнал на Единния европейски номер за спешни повиквания 112. При невъзможност (например липса на телефон или мобилно покритие) се действа според ситуацията – уведомява се кметът или хората на близко населено място, персоналът на крайпътно заведение, горска хижа и т.н.

Ако запалването е в начален стадий, се опитваме да го изгасим с подръчни средства – връхна дреха, тупалка от сноп клони, лопата, вода от бутилки…

Ако пожарът вече се е разраснал, определяме посоката на вятъра – очаква се огънят да се разпространява в това направление, както и от ниските към високите части на склоновете.

В случай, че не можем да се ориентираме, се търсят по-защитени (голи) места и други естествени препятствия за огъня – поляни, пътища, просеки и др. По-безопасно е придвижването в близост до вода – реки, потоци, язовири…

При попадане в района на пламъците, откритите части на тялото трябва да бъдат защитени. Дрехите не се свалят, защото предпазват от високата температура. При възможност ги намокряме, тъй като някои тъкани от изкуствена материя се палят лесно при пряк контакт с огън. Придвижваме се приведени.

Опасността от вдишване на дим се намалява посредством поставяне на мокра кърпа или друг плат пред носа и устата.

При необходимост и съобразно възможностите си оказваме съдействие на гасаческите групи.

 

Още по темата:

Пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи

 

Share: