Posted in Обща информация Пожарна безопасност

Започна общественото обсъждане на всеобхватни изменения и допълнения в Наредба Iз-1971 от 2009г.

На Портала за обществени консултации на Министерски съвет вече започна обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Нaредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила…

Към публикацията...
Posted in Обща информация Пожарна безопасност

Изисквания към търговците по пожарна безопасност

Знаете ли кой има право да обслужва вашите пожарогасители или пожароизвестителни системи? В днешната публикация ще ви запознаем с основните изисквания към физически и юридически лица, регистрирани като търговци за…

Към публикацията...
Posted in Обща информация

Стандарти за пожарна безопасност и защита на населението

Както вече знаете, на страницата ни „Нормативни изисквания“ можете да намерите информация за нормативните документи, съдържащи изисквания към осигуряването на пожарна и аварийна безопасност в обектите. Освен нормативните документи, съществуват…

Към публикацията...
Posted in Обща информация

Изменения и допълнения на Наредба 8121з-647

Както вече ви информирахме, в Портала за обществени консултации на Министерски съвет бе представено за обществено обсъждане предложение за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за…

Към публикацията...
Избор на пожарогасител
Posted in Обща информация Пожарна безопасност

Избор на пожарогасители за конкретно помещение

Днес ще се спрем на изискванията при избор на пожарогасители за конкретен обект (помещение, площадка, цех и т.н.). Знаете ли колко и какви пожарогасители трябва да закупите и монтирате в…

Към публикацията...
Posted in Обща информация

Противопожарни одеяла

Представяме ви още едно средство за борба с пожари в начален стадий – т.н. противопожарни одеяла. В публикацията „Механизъм на горенето“ изяснихме, че за възникване и поддържане на горенето са…

Към публикацията...
Posted in Обща информация

Поддръжка на пожарогасителите

Необходима ли е специална поддръжка на пожарогасителите? Отговорът е „ДА“. Макар че на пръв поглед те могат да си стоят в коридора години наред – най-много да ги покрие малко…

Към публикацията...
Posted in Обща информация

Ползване на пожарогасител

Днес ще ви разкажем как при нужда да ползвате пожарогасител по правилния начин. Защото има и неправилно ползване, което може да ви изложи на риск, без да допринесе за погасяване…

Към публикацията...