Оповестяване на населението чрез системата BG-ALERT

В публикацията „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване“ ви запознахме с основното предназначение на тази национална система – разпространяване на навременна и значима информация, позволяваща на застрашените от опасност хора, общности и организации да се подготвят и да действат по подходящ начин, с цел намаляване на възможните вреди или загуби.

Ще припомним – самото оповестяването става чрез излъчване на акустични сигнали и гласова информация посредством механични и електронни сирени. Важен недостатък тук е ограниченият обхват на оповестяване – към момента не съществува технологично решение, което да гарантира достигане на информацията до цялото население.

Това е и основната причина за разработка и въвеждане на системата BG-ALERT.

Система за оповестяване BG-ALERT – какво се очаква от нея?

Най-общо с нея се цели постигане на по-висок процент оповестяване на населението при възникване на опасности. Създава се и допълнителна възможност за оповестяване и информиране при различни опасности и събития, за които привеждането в действие на т.н. „сиренна система“ е нецелесъобразно.

Система за оповестяване BG-ALERT – какво представлява и как работи?

Това е нова система, допълваща възможностите на съществуващата Национална система за ранно предупреждение и оповестяване. Ползва се с успех в много държави. У нас се очаква да бъде въведена в редовна експлоатация от началото на 2024г.

Основното при нея е, че оповестяването ще се извършва посредством мобилните мрежи с 2G/3G/4G/5G покритие на всички оператори. Начинът на оповестяване е изпращането на безплатно текстово съобщение с определено съдържание. Дали и как това съобщение ще бъде получено, зависи от версията на операционната система и характеристиките на крайното устройство, което го получава. Системата би трябвало да работи с мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници под управлението на операционни системи Android, iOSHuawei – EMUI / Harmony OS, които поддържат технологията Cell Broadcast Service.

Получаването на съобщението на мобилното ви устройство ще бъде съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим на работа, така че да привлече вниманието на получателя. В ситуация на реална опасност текстовете на съобщенията ще показват нивото на опасност, в какво се изразява тя, а също и евентуални препоръки за действие. Ще съдържат линк за достъп до специалната страница www.bg-alert.bg, от която да се ползва допълнителна информация.

Възможно е някои устройства да не получат съобщението или то да изглежда по различен начин. На посочената по-горе страница ще намерите подробни указания как да настроите мобилното си устройство за получаване на съобщения за опасност в зависимост от операционната му система. При много устройства получаването на такива съобщения е активирано по подразбиране.

Комуникацията е еднопосочна – посредством тези съобщения не се идентифицират получателите им и не се събира никаква информация за тях!

Система за оповестяване BG-ALERT – кой и как ще я задейства?

Съобщенията на системата няма да се генерират и излъчват автоматично. Редът за ранно предупреждение на населението в България е регламентиран в Закона за защита при бедствия, а правомощия да задействат Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (т.н. „сиренна система“) и да използват BG-ALERT имат компетентните държавни органи и институции (министри, областни управители, кметове на общини, кметове на населени места…).

Система за оповестяване BG-ALERT – кога ще бъде тествана?

Планирани са следните дати за провеждане на тестовете:

∙    07.11.2023 г. (вторник) – за област Габрово;

∙    14.11.2023 г. (вторник) – за области Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен;

∙    15.11.2023 г. (сряда) – за области Велико Търново, Разград, Русе и Силистра;

∙    16.11.2023 г. (четвъртък) – за области Варна, Добрич, Търговище и Шумен;

∙    21.11.2023 г. (вторник) – за области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;

∙    22.11.2023 г. (сряда) – за области Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и София-град;

∙    23.11.2023 г. (четвъртък) – за области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково;

∙    29.11.2023 г. (сряда) – национален тест в цялата страна.

В тези дни в часовия диапазон от 12:00 до 12:30 ще бъде излъчвано тестово съобщение, съдържащо текст на български и английски език.

Информация за нормативните изисквания към използването на системата ще намерите в публикацията ни „Обнародваха нормативен документ, регламентиращ работата със системата BG-ALERT“

 

Още по темата:

Национална система за ранно предупреждение и оповестяване

Обнародваха нормативен документ, регламентиращ работата със системата BG-ALERT

 

Share: