Класификация на пожарите

Да разгледаме класификацията на пожарите.

Както изяснихме в предходна публикация, горенето е процес, който обикновено е съпроводен с отделяне на топлина и светлина. Възможно е горене и без пламък (с наличието на жар и топлинно излъчване), както и непълно изгаряне, при което се отделят горими газове.

Каква е разликата между горене и пожар?

Най-общо, пожарът представлява неконтролирано горене. Докато без проблем можем да загасим огъня в камината или в огнището, където печем патладжан или апетитни мръвки, при пожара възможностите за намеса са силно ограничени. Тези възможности рязко намаляват с течение на времето (когато верижната реакция се е развила и пожарът е обхванал големи площи или пространства).

Погледнато отстрани, всички пожари са еднакви – многометрови пламъци, висока температура, способна да разтопи масивни метални конструкции, задушлив дим, съдържащ токсични съставки…

Но тази еднаквост е измамна. Не е все едно дали основното гориво, захранващо пожара, е твърд материал (дърво, пластмаса…), течност (бензин, дизелово гориво…) или горим газ (например метан).

Необходимо е да се познава спецификата на пожарите, за да знаем как да се борим с тях и какви средства за гасене да ползваме.

Класификация на пожарите.

Многогодишни анализи и изследвания са показали, че най-удачно е да се направи класификация на пожарите на база спецификата на горивото.

Регламентиращият документ за Европейския съюз е стандарт EN 2 от 1998г. с неговото допълнение А1 от 2006г. Официалният превод на стандарта у нас е БДС EN 2:1998/A1:2006.

Съгласно този стандарт класификацията на пожарите обхваща:

КЛАС A – пожари на твърди материали, главно с органичен произход;

КЛАС B – пожари на течности или втечняващи се твърди вещества;

КЛАС C – пожари на газове;

КЛАС D – пожари на метали.

С допълнението от 2006г. е въведен и пети клас:

КЛАС F – пожари, обхващащи вещества за готвене.

Последният клас отчита спецификите на продуктите, използвани в готварството (масла и мазнини), въпреки че на пръв поглед са сходни с тези от клас B.

Все още в някои справочни материали може да се срещне и дефиниция за пожар от клас E. Имат се предвид електрическите инсталации под напрежение. В официалната класификация обаче такъв клас няма. Пожарите в електрическите инсталации също имат своя специфика, но след изключване на напрежението те попадат в съществуващите класове.

Следващата ни стъпка в теорията на пожарната безопасност е свързана с класовете по пожарна безопасност на строежите.

Share: