Пожарна безопасност на отоплението

Пожарна безопасност на отоплението у дома

В предходни  публикации от поредицата „Азбука на безопасността“ разгледахме някои специфични аспекти по темата за пожаробезопасното жилище. За основа ни послужиха листовки, изготвени от екип на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) – МВР. Тези листовки са широко разпространени, но и ние считаме за полезно да ви запознаем със съдържанието им.

Миналия път изяснихме правилата за пожарна безопасност на електрическата инсталация.

Днес ще се спрем на изискванията за осигуряване на пожарна безопасност при експлоатация на отоплителни уреди в жилището. Те са включени в отделна листовка на ГД ПБЗН.

С настъпването на студените зимни месеци се увеличава и вероятността за възникване на пожар в бита. Тези пожари са основна причина за загинали и пострадали хора. Вижте как да обезопасите дома си.

Общи мерки за безопасност.

 • Не поставяйте горими материали на по-малко от метър до нагревателни и отоплителни уреди, като печки, фурни и камини.
 • Използвайте уредите само по предназначение. Фурните не трябва да се използват за отопление, а електрическите печки за сушене на дрехи.
 • Проверявайте отоплителната система най-малко веднъж годишно. Най-добре е това да бъде направено от специалист.
 • Уверете се, че димът и другите продукти на горене излизат навън.
 • Почиствайте от наслоявания и прах димоотводите и въздуховодите.
 • Осигурете постоянна естествена вентилация на помещенията, които се отопляват с газови печки, за да избегнете натравяния с въглероден оксид.

Нагревателни електроуреди.

 • Когато закупувате електроуреди, вижте дали имат документи за произход и качество от производителя.
 • Проверявайте електроуреда за повреден щепсел или разхлабени връзки преди да го ползвате. Ако има неизправности, по-добре не го ползвайте.
 • Поставяйте електроуредите на равни повърхности, но не и върху рафтове, маси или други мебели.
 • Не поставяйте електроуреди в близост до врати или други места, където често преминавате, за да избегнете неволно бутане.
 • Включвайте електроуредите директно в контакта. Не използвайте удължители.
 • Не използвайте електроуреди във влажни или мокри помещения, освен ако не са специално предназначени за това.
 • Не оставяйте без надзор работещи електроуреди. Изключвайте ги преди да излезете или си легнете.

Отоплителни уреди с твърдо гориво.

 • Почистете и укрепете димоотводните тръби. Проверете комина дали е почистен и добре измазан, без пукнатини.
 • Използвайте безопасно място за изхвърляне на пепелта и жарта.
 • Не оставяйте камини с открит огън без надзор.
 • Не използвайте леснозапалими течности (бензин, нафта и др.) за разпалване.
 • Монтирайте печките върху негорими подложки с размери, по-големи от тези на уреда.
 • Монтирайте в помещението детектор за въглероден оксид/диоксид, за да Ви предупреди при достигане на опасни за здравето стойности.

Убедени сме, че ще се погрижите за безопасността си и няма да пренебрегвате тези правила!

Копие на оригиналната листовка можете да свалите за ползване ТУК.

 

Още по темата:

Пожар в жилището

Пожарна безопасност в кухнята

Пожарна безопасност на електроинсталацията

 

Share: