Безопасна употреба на пиротехнически изделия

Пиротехнически изделия

Вече сме настроени на празнична вълна. Краят на годината наближава, а за радост на млади и стари (най-вече на подрастващите) отново рафтовете на много магазини се заемат от пиротехнически изделия. И отново улиците и междублоковите пространства се огласят от гърмежи.

Както се досещате, време е да поговорим за т.н. „пиратки“… и не само за тях.

Пиротехническите изделия не са безопасни, това е ясно на всички. Но този факт често се подценява.

Пиротехнически изделия – нормативна уредба.

Изискванията към тяхното производство, транспортиране, съхранение и употреба са регламентирани в  Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Съгласно определението в този закон пиротехнически изделия са всички изделия, които съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.

Пиротехнически изделия – категоризация.

В зависимост от предназначението и степента на опасност те се делят на три групи:

 • фойерверки;
 • сценични пиротехнически изделия;
 • други пиротехнически изделия.

Фойерверките от своя страна се класифицират в четири категории:

 • Категория F1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;
 • Категория F2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;
 • Категория F3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;
 • Категория F4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи (известни като „фойерверки за професионална употреба“) и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве.

Сценичните и другите пиротехнически изделия също са категоризирани (категории Т1, Т2, Р1, Р2).

Категориите трябва да бъдат маркирани върху опаковката.

Забранена е продажба на фойерверки:

 • от категория F1 – на лица под 12 години;
 • от категория F2 – на лица под 16 години;
 • от категория F3 – на лица под 18 години.

Основни изисквания за безопасност.

 • Не трябва да се купуват от нерегламентирани търговци.
 • Да се проверява срока на годност, маркиран върху опаковката.
 • Внимателно да се прочетат и изпълняват точно указанията за безопасност за конкретния вид / модел (пиратки, пиробатерии, римски свещи, ракети и др.).
 • При пренасянето им да не се пуши или ползва открит огън, да не се удрят, хвърлят или притискат.
 • Да не се използват пиротехнически изделия с видими повреди, разкъсвания и др.
 • Да не се използват самоделни / произволно комбинирани фойерверки и други изделия.
 • Ако категорията е F2, F3, F4 изделията да не се задействат на закрито.
 • Да не се поставят и възпламеняват в стъклени бутилки и други затворени съдове, защото летящите парчета от тях могат да предизвика травми.
 • Да не се използват при силен вятър и неблагоприятни климатични условия.
 • Да се спазват указаните в инструкцията безопасни разстояния до хора и предмети при задействане (при някои изделия тези разстояния могат да надвишават 10 метра).
 • Не се допуска ползването им след употреба на алкохол и / или други упойващи медикаменти, нарушаващи координацията на движение или забавящи реакциите.
 • Ако инструкцията на пиротехническите изделия изисква установяване на земята преди запалване, мястото трябва да бъде равно, а установяването им – стабилно. Не се допуска задействане „от ръка“ за такива изделия.
 • Възпламеняване в близост до тялото (лице, коса…) може да предизвика локални изгаряния и други опасни травми.
 • Не се допуска запалване в превозни средства, на места със струпване на хора (на открито и закрито), в близост до леснозапалими и други горими материали.
 • След задействане да не се хвърлят / насочват към хора и домашни любимци.
 • При дефект, например ако изделието не се възпламени след задействане, да се изчака не по-малко от 10 – 15 минути и по възможност да се залее с вода.

В заключение – малко черен хумор по темата. Писмо до Дядо Коледа: „Мили Дядо Коледа! Пиратките, които ми изпрати миналата година, много ми харесаха. Моля те сега да ми изпратиш две пръстчета и едно оченце“.

Надяваме се, че ползваните от вас пиротехнически изделия няма да предизвикат нежелани ефекти и да помрачат празниците ви 🙂

 

Още по темата:

Етикиране на пиротехнически изделия

 

Share: