Пожарна безопасност на електроинсталацията

Пожарна безопасност на ел. инсталация у дома

Както споменахме, екип на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) – МВР предлага на населението поредица от кратки материали (листовки) по темата за безопасното жилище. Те са широко разпространени, но и ние считаме за полезно да ви запознаем с някои от тях.

В предишна публикация ви представихме правилата за пожарна безопасност в кухнята.

Днес ще се спрем на изискванията за осигуряване на пожарна безопасност на електрическата инсталация в жилището, включени в листовката на ГД ПБЗН. А те са:

Всички действия по отстраняване на проблеми по Вашата ел. инсталация трябва да се извършват от електротехник.

Обърнете се към специалист да провери Вашата инсталация, ако:

  • Домът Ви е на 40 или повече години;
  • Закупувате жилище;
  • Правите основен ремонт;
  • Сте подновили основните електроуреди през последните 10 години.

Подменете електрическите предпазители (бушоните) със стопяема жичка с автоматични. По-надеждни са и могат да се използват многократно.

Проверете дали всички ел. кръгове са правилно отбелязани на таблото. Когато подменяте бушони, проверете дали са със съответния ампераж.

Инсталирайте контакти с дефектнотокова защита, ако се намират в близост до вода (мокри помещения, бани), за да се предпазите от токов удар.

Веднъж месечно проверявайте всички бушони и прекъсвачи дали функционират правилно.

Редовно проверявайте кабелите, контактите, щепселите и електроуредите за повреди. Ако има такива, не ги ползвайте, преди да ги отстраните.

Не претоварвайте контактите с много устройства и електроуреди.

Не използвайте разклонителите постоянно. Никога не включвайте в тях електроуреди като бойлери или печки.

Не прекарвайте кабели под килими или постелки.

Не затискайте кабелите с мебели, врати или прозорци.

Използвайте ел. крушки, които съответстват на мощността на лампата.

Внимавайте и наблюдавайте за проблем с ел. инсталацията. Извикайте специалист, ако забележите:

  • Чести проблеми с изгарящи или изключващи се бушони;
  • Изтръпване или подобно усещане, когато докосвате ел. уред;
  • Контакти или ключове, които издават пукащи, бучащи или пращящи звуци;
  • Премигващо или слабо осветление.

Не пренебрегвайте тези правила!

Копие на оригиналната листовка можете да свалите за ползване ТУК.

 

Още по темата:

Пожар в жилището

Пожарна безопасност в кухнята

Пожарна безопасност на отоплението

 

Share: