Posted in Бедствия и аварии

Задължения на юридическите лица и ЕТ при бедствия

Юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ) също имат задължения за защита на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. И те са регламентирани в…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Права и задължения на физическите лица при бедствия

Редовните ни читатели знаят, че в случай на бедствие трябва да се осигури защитата на живота и здравето на населението, както и опазването на околната среда и имуществото. Сега ще…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Правила за работа на НССП

Наскоро ви запознахме с Националната система за спешни повиквания (НССП). Днес ще разгледаме правилата за работа на центровете в тази система. Добре е да ги познаваме, за да не се…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Национална система за спешни повиквания

Едва ли има човек, на който не се е налагало да позвъни на телефон 112. Ето защо днешната ни публикация е посветена на Националната система за спешни повиквания. Нейното предназначение…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Единна спасителна система

В предходна публикация представихме на вашето внимание някои общи сведения за осъществяване на защита при бедствия. Днес ще ви запознаем с единната спасителна система (ЕСС). Както вече се досещате, и…

Към публикацията...
Posted in Азбука на безопасността

Етикиране на пиротехнически изделия

Наближат ли новогодишните празници, отново темата за пиротехническите изделия става актуална. В публикацията „Безопасна употреба на пиротехнически изделия“ ви запознахме с категоризацията на тези изделия и правилата за безопасната им…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Защита при бедствия – общи сведения

В по-голяма или в по-малка степен в ежедневието сме изправени пред рискове от възникване на бедствени ситуации.  Ето защо в поредица от публикации ще разгледаме осигуряването на защитата на живота…

Към публикацията...
Posted in Пожарна безопасност

Държавен противопожарен контрол

За съжаление пожарите не са изключение в нашето ежедневие. А когато има жертви и щетите са големи, често се задава въпросът кой трябва да контролира пожарната безопасност на обектите. Ето…

Към публикацията...