Posted in Бедствия и аварии

Обявяване на бедствено положение

В настоящата ни публикация ще ви запознаем с изискванията при обявяване на бедствено положение. Знаем, че по определение бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Доброволни формирования

Доброволните формирования заемат важно място в системата за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Те се създават на териториален принцип, за…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Индивидуални средства за защита при бедствия

В предходни публикации изяснихме, че за защита на населението в случай на бедствия трябва да бъдат осигурени индивидуални средства за защита (ИСЗ). Кой трябва да ги осигури? Какви са тези…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Задължения на юридическите лица и ЕТ при бедствия

Юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ) също имат задължения за защита на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. И те са регламентирани в…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Права и задължения на физическите лица при бедствия

Редовните ни читатели знаят, че в случай на бедствие трябва да се осигури защитата на живота и здравето на населението, както и опазването на околната среда и имуществото. Сега ще…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Правила за работа на НССП

Наскоро ви запознахме с Националната система за спешни повиквания (НССП). Днес ще разгледаме правилата за работа на центровете в тази система. Добре е да ги познаваме, за да не се…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Национална система за спешни повиквания

Едва ли има човек, на който не се е налагало да позвъни на телефон 112. Ето защо днешната ни публикация е посветена на Националната система за спешни повиквания. Нейното предназначение…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Единна спасителна система

В предходна публикация представихме на вашето внимание някои общи сведения за осъществяване на защита при бедствия. Днес ще ви запознаем с единната спасителна система (ЕСС). Както вече се досещате, и…

Към публикацията...