Posted in Бедствия и аварии

Оповестяване на населението чрез системата BG-ALERT

В публикацията „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване“ ви запознахме с основното предназначение на тази национална система – разпространяване на навременна и значима информация, позволяваща на застрашените от опасност…

Към публикацията...