Posted in Обща информация Пожарна безопасност

Започна общественото обсъждане на всеобхватни изменения и допълнения в Наредба Iз-1971 от 2009г.

На Портала за обществени консултации на Министерски съвет вече започна обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Нaредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила…

Към публикацията...